ورود به سایت

پل های ارتباطی

 • +98 21 22 86 86 34 خط ویژه
 • Info@KaraSYS.Net
 • تهران - پارسداران - ناطق نوری - نبش کوچه مرمر - پلاک 22 - واحد 8

سیستم یکپارچه مالی

سیستم حسابداری:
 • طبقه‌بندي اسناد به وسيله تعريف نوع سند ،همچون : سند بازرگانی، خزانه داری، افتتاحيه، اختتامیه و . .
 • صدور اسناد بستن حساب‌ها، افتتاحيه و اختتاميه توسط سيستم
 • گزارش‌هاي ساده و تحليلي تراز ريالي 4 ستونی ،6 ستونی ، 8 ستونی از تمامی حسابها در سطوح مختلف یا یک حساب خاص در یک بازه زمانی یا یک بازه اسنادی در قالب گزارش های جامع حسابداری
 • جستجوی اسناد بر اساس مبلغ و شرح در تمامی حسابها و یا یک حساب خاص
 • تهیه اعلامیه بدهکارو بستانکار و ثبتسوابق اعلامیه های ارسالی
 • مرور حسابها در کلیه سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسیگردش حسابها، اسناد حسابداری و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای
 • ثبت کلیه عملیات دریافتی صندوق اعم از نقد و چک و... در قالب خروجی انبار و یا وصولی عاملین وصول بصورت موقت در اسناد حسابداری تا تأیید نهایی و ارائه گزارشهایمربوطه از دریافت و کنترل همزمان حسابها
 • قطعی نمودن کلیه عملیاتهای دریافتی از تسویه خروجی ، وصولی و کنترل همزمان انها به صورت خودکار و ارسال سند حسابداری مربوطه به تفکیک نوع سند و یا در قالب یک سند
 • تعيين سطح دسترسي عمليات انجام شده به صورت فرد به فرد
 • انجام عملیات بستن حسابهای موقت (سود و زیان) و تعدیل ماهیت حسابها برای اصلاح مانده حسابها
 • گزارش‌هاي ساده و تحليلي دفاتر حسابداری بصورت دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین و یا سطوح پایین تر در یک بازه زمانی یا اسنادی خاص با قابلیت بررسی جهت کنترل با اوراق دستی
 • رویت حسابهای مانده دار در تمامی سطوح در یک بازه ریالی در هر مقطع زمانی
 • ایجاد سند خلاصه جهت ارسال به سیستم مالی در سطح کل یا معین یا تفضیلی در صورت استفاده از سیستم مالی
 • ثبت کلیه اسناد مربوط به حسابداری خرید و دریافت گزارشهای لازم
 • امکان ارتباط سطوح تفضیلی با معین های مختلف
 • ارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچون EXCELو ... به منظور تجزیه تحلیل های مالی مورد نظر کاربر سیستم های مختلف

سیستم خزانه داری:
 • تعریف دسته چک جهت تسهیل و کنترل در ثبت چکهای پرداختنی .
 • ثبت کلیه امور مربوط به خزانه داری اعم از واگذاری، وصول، برگشتی، انتقالی چکها و در پایان ثبت سند حسابداری مربوطه به صورت خودکار .
 • بر قراری ارتباط خودکار بین حسابهای دریافتنی و پرداختنی با بانک مربوطه
 • امکان چاپ در کلیه مراحل خزانه داری ازجمله صدور اعلامیه واگذاری به صورت کلی یا تک به تک و ...
 • دریافت کلیه گزارشات خزانه داری ازجمله رویت سوابق چک .
 • امکان پرفراژ چک
 • دريافت و پرداخت صندوق و تنخواه گردان‌هاچك پول و صدور اعلامیه آنها .
 • استرداد چك و اسناد بهادار دريافتي و پرداختي، تسويه آنها به صورت نقدي، واريز يا برداشت و صدور يا دريافت چك
 • انتقال اسناد و وجوه بين صندوق‌ها و بانك‌ها با اعمال كنترل بر روي اسناد
 • تعريف انواع تسهيلات بانكي جهت گزارش توان پرداخت
 • كنترل اقساط پرداختي تسهيلات بانكي
 • ثبت برآورد هزینه های ماهیانه جهت گزارش توان پرداخت
 • گزارش توان پرداخت بر مبنای پيش بيني وضعيت نقدينگي، موجودی بانک، اسناد مدت دار دريافتي و پرداختي، تسهیلات بانکی، برآورد هزینه ها، فاکتورهای خرید تسویه نشده .
 • دريافت‌ها بر حسب پرداخت‌كنندگان، موارد دريافت و شكل دريافت (چك، نقد، سفته، و... )
 • پرداخت‌ها بر حسب دريافت‌كنندگان، موارد پرداختو شكل پرداخت (چك، نقد، سفته، و... )
 • اسناد ارسال شده، وصول شده، واخواست شده و نزد بانكها

سیستم بازرگانی (امکانات و ویژگی‌ها):
 • گروه‌بندي مشتريان بر‌اساس عمده‌فروشي، خرده‌فروشي ، استقرار جغرافيايي، مسیرو ...
 • نگهداري اطلاعات و سوابق مشتريان در پرونده مشتری و قراردان مشتریان بد حساب در لیست سیاه
 • تعيين سقف اعتباري براي مشتريان
 • ورود و خروج کالاها با سریال ساخت و تاریخ انقضا مشخص
 • كنترل وضعيت حساب مشتريان در هنگام صدور فاكتور بر‌اساسدريافت و پرداخت و اسناد بین راهی وسقف اعتبار مشتري
 • كنترل اسناد دريافتني مشتري و وضعيت وصول آن
 • وضعيت مانده مشتريان و كنترل تسويه هرفاكتور فروش
 • مسیربندی مشتریان جهت تسهیل در عملیات بازاریابی و پخش
 • کنترل مشتریان تکراری در هنگام ثبت و جستجوی مشتری خاص
 • تعیین سطح دسترسی کاربران به ریز
 • صدور فاكتور فروش، حواله انبار، لیست پخش، آگهی فروش و چاپ آنها با فرم دلخواه
 • صدور درخواست فروشو تبدیل خودکار به فاکتور فروش
 • در نظر گرفتن فرمولهای فروش (جوایز) بر مبنای سیاست‌های فروش تولید کننده و کالا به صورت مقطعی و محاسبه‌ي خودكار آنها در اسناد فروش
 • دو واحده بودن عملیات فروش در سطح مبنا و جزء (کارتن، عدد)
 • كنترل واعمال نرخهاي فروش گوناگون مانند عمده فروشي ، نمايندگي و .....و محاسبه مارژین هر کدام با توجه به قیمت تمام شده
 • اعلام لحظه اي موجودي كالاي آماده فروش
 • محاسبه حجم هر محموله براي بهره گيري ازحجم كاميون
 • محاسبه وزني هرمحموله براي انتخاب ظرفيت مناسب
 • تسهيم متصدیان فروش بر حسبمقدار، به صورت مقطعی (سهمیه بندیفروش کالا)
 • محاسبه پورسانت فروش براي هر يك از متصدیان فروش به تفکیک کالا و گروه بندی مشتریان به ریز فاکتور فروش و برگشتی
 • ثبت سفارش کالا و پیگیری مراحل رسید بار به انبار و تبدیل خودکار به فاکتور خرید
 • فروش كالا بر‌اساس مراكزمختلف پخش
 • نگهداري اطلاعات و عملكردمتصدیان فروشو كارشناسان فروش به تفكيك مراكز پخش
 • کنترل معوق فروش هر متصدی فروش به تفکیک فاکتور
 • انتقال موجودی بین انبارهای و مراکز مختلف
 • کنترل برگشت کالاهای خریداری شده از نظر تعدادی، ریالی و تاریخی
 • تفکیک فاکتورهای جزء مرجوع از کل مرجوع
 • تحویل فاکتورهای معوق و چک جهت وصول دستی به عاملین وصول
 • تعیین کد حسابداری تخفیفات زیر کل فاکتور (تخفیفات نقدی، حجمی و...)

گزارشات:
 • فروش به تفكيك مراكز فروش، محل‌هاي جغرافيايي، متصدیان فروش، تولیدکنندگان، مشتريان وگروه كالا
 • مرورگر مقایسه ای فروش متصدی فروش و تولیدکنندگان
 • مرورگر مقایسه ای معوقه فروش متصدی فروش و یا محل جغرافیایی
 • گزارش ساز فروش به ریز کالا
 • گردش ریالی و تعدادی، سود و زیان ناخالص کالاها بصورت کلی یا به تفکیک تولید کننده
 • کارتکس تعدادی و ریالی کالاها به ریز خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش، انتقالی‌های انبار و موجودی ابتدای دوره و سریال ساخت و تاریخ انقضاء
 • موجودی تعدادی و ریالی و قیمت های فروش و خرید کالا بصورت کلی یا به تفکیک تولیدکنندگان و گروه کالا و صدور فرمهای چاپی مخصوص انباردار یا متصدی فروش
 • عملکرد شرکت و یا کاربر خاصبه تفکیک تسویه خروجی (آمار فروش نقدی، چکی، و یا رسیدی)، تسویه وصولی و یا کلی
 • عملکرد مقایسه ای شرکت بصورت ماهیانه و یا روزانه به تفکیک محل جغرافیایی و کالا
 • پرفروش‌ترين كالا در يكگروه
 • فروش تحويل نشده و تعهداتفروش
 • سفارشات در راه
 • فعاليت مراكز پخش و مقايسه آنها
 • مقايسه ميزان فروش در دوره‌هايمختلف
 • صورت وضعيت مشتريان
 • خلاصه وضعيت گردش يك مشترييا گروه مشتریان
 • خرید تعدادی و ریالی از تولیدکننده گان به ریز کالا و یا بصورت کلی
 • مرورگر مقایسه ای خرید از تولید کننده گان
 • گزارش سفارش کالا با توجه به فروش در مقطع زمانی مشخص با ضریب تورم دلخواه، سفارشات در راه، تعهد فروش(درخواستهای تبدیل به فاکتور نشده) و موجودی فعلی و تبدیل آن به سفارش کالا به صورت خودکار
 • انواع گزارش‌هاي مديريتی
 • تمامی گزارشات بازرگانی قابلیت انتخاب دوره های زمانی مختلف را دارا می باشند.

همراهان کارا سیستم

 • محصولات لبنی دامداران
 • محصولات لبنی رامک
 • محصولات لبنی پگاه
 • شرکت پارس حیات
 • چاشنی
 • فارمسی
 • صدک
 • پراور
 • آشنا
 • محصولات لبنی پانل
 • سان استار
 • پاسیکو
 • سپیدان
 • هوم کر
 • دنیاپخش
 • کادوس
 • اروم آدا
 • هایپ
 • کوکاکولا
 • پخش زاگرس
 • پخش گستر آبتین آرا
 • محصولات یام یام
 • نرمه
 • لبچی
 • سنجابک
 • محصولات ژال
 • زشک
 • تبرک